Vinteruppläggningsplatser

Vi erbjuder vinterförvaring av din båt utomhus. 
Upptagning och sjösättning sker med marinans truckar där vi kan erbjuda lyft upp till 20 ton.
Uppställningsmaterial som stöttor och vaggor tillhanda hålls av båtägaren.

Båtlyft 8 ton

Båtlyft  10 ton

Båtlyft 18 ton

PRISLISTA 2022  - VINTERUPPLÄGGNINGSPLATSER 
MARKHYRA 101:-/KVM 
Hyresavtal skall tecknas.

Markyta beräknas enligt nedan.
Kvm-yta = båtens längd + 1.0 m × bredd + 1,0 m
(ex. Båt 9 × 3 m, yta = 10 × 4 m = 40 kvm)

Upptagning och sjösättning:
(priset gäller både upptagning och sjösättning)
    - 1,99 ton           1.600:-           
2 - 4,99  ton          1.820:-
5 - 6,99  ton          2.200:-           
7 – 10    ton           2.950:-
10-13     ton           3.850:-
13-16     ton           4.800:-
16-19     ton           5.950:-
Mastkran 305:- (obligatoriskt för alla segelbåtar)
Upptagning och sjösättning med mast på, 510:- extra.
I priserna ingår mervärdeskatt med f n 25 %.