Vinteruppläggningsplatser

Vi erbjuder vinterförvaring av din båt utomhus. 
Upptagning och sjösättning sker med marinans truckar där vi kan erbjuda lyft upp till 20 ton.
Uppställningsmaterial som stöttor och vaggor tillhanda hålls av båtägaren.

Båtlyft 8 ton

Båtlyft 18 ton

Båtlyft 14 ton

PRISLISTA 2018  - VINTERUPPLÄGGNINGSPLATSER 
MARKHYRA 87:-/KVM 
Hyresavtal skall tecknas.

Markyta beräknas enligt nedan.
Kvm-yta = båtens längd + 1.0 m × bredd + 1,0 m
(ex. Båt 9 × 3 m, yta = 10 × 4 m = 40 kvm)

Upptagning och sjösättning:
    - 1,99 ton           1.350:-           
2 - 4,99  ton           1.550:-
5 - 6,99  ton           1.850:-           
7 – 10    ton           2.450:-
10-13     ton           3.300:-
13-16     ton           3.900:-
16-19     ton           4.900:-
Mastkran 261:- (obligatoriskt för alla segelbåtar)
Upptagning och sjösättning med mast på, 440:- extra.
I priserna ingår mervärdeskatt med f n 25 %.