BÅTPLATSER

Vi erbjuder väl skyddade båtplatser vid bryggor av hög kvalitet försedda med Y-bomsförtöjningar eller bojförtöjningar. Du hyr din båtplats fullt färdig för förtöjning utan extra betalningsinsats eller förpliktelser som t ex vakthållning.

Upptagning och sjösättning sker med marinans truckar. Även på och avlastning av båt vid lastbilstransport skall ske av marinan. Sjösättning/upptagningsramp finns att tillgå. 

Båtar och fartyg som önskar angöra hamnen för lossning, lastning m m, träffas separata avtal beroende på omfattningen.  Anmälan göres i god tid innan till hamnförvaltningen.

Bojplatser i olika storlekar

Y-bomsplatser i olika storlekar

Längsgående, sidoförtöjning med egen parkering och elstolpe

prislista båtplatser 2023